Promocje
Czapka z daszkiem czarna
Czapka z daszkiem czarna

19,50 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 19,50 zł
szt.
Czapka z daszkiem różowa
Czapka z daszkiem różowa

19,50 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 19,50 zł
szt.
Reklamacje

Reklamcje

XII. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

 1. Jeśli zakupiony produkt ma wadę, może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) (dalej także: „Reklamacja”). Niniejszym wyłącza się możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami.
 2. Jeżeli produkt ma wadę, Konsumenci mają prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Przedsiębiorca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie . Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów).
 3. Nie jest konieczne przedstawianie paragonu.
 4. W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Przedsiębiorca ustosunkuje się do prawidłowo zgłoszonego żądania Konsumenta w terminie 14 dni. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy Użytkownikowi przysługują roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli taka gwarancja została udzielona.
 7. Produkt jest wadliwy, jeżeli:
  1. nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem,
  2. nie posiada właściwości, o których Przedsiębiorca zapewnił Użytkownika, w szczególności poprzez przedstawienie Użytkownikowi próbki lub modelu,
  3. nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez Użytkownika Przedsiębiorcy w momencie zawarcia Umowy, a Przedsiębiorca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia oraz
  4. został wydany kupującemu niekompletny.

W celu uniknięcia wątpliwości wyroby rzemieślnicze lub artystyczne, które sprzedajemy, często mają właściwości naturalnych surowców użytych do ich wytworzenia, co nie stanowi wady fizycznej produktu.

XIII. REKLAMACJA

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Przedsiębiorcy.
 2. Zaleca się, aby w Reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego Reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 3. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni.
 4. Początkiem biegu terminu Reklamacji jest dzień otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Adres:

pinkland@packfully.pl

PACKFULLY
ul. Grocholicka 2A
05-090 Raszyn

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.